stickyimage

Learn More Close

İNTERNETTE REKLAM UYGULAMA ŞEKİLLERİ

Banner Reklamları

E-Mail Reklamları

Pop Up Reklamları (İnnersitial – Supersitial)

Affilliate ( Satış Ortaklığı )

İçerik Sponsorlukları

Arama Motoru Reklamları

Banner Reklamları
İnternetin başlangıcından itibaren ortaya çıkan ilk reklam türü olması açısından banner reklamları internet reklamcılığında önemli bir yere sahiptir. İnternet’te ilk defa reklam veren şirketlerin çoğu, alternatif reklam arayışına girmeden banner reklamı tercih etmekteler. Ölçümlenmesinin kolay olması ve kısa sürede satış arttırmak amacı gütmesi açısından bannerlar daha çok tercih edilmektedirler.Buradaki en önemli tercih unsuru, banner kampanyaları üzerinde sahip olunan kontrol ve yönlendirme imkanlarıdır.

Yorum Yap

Required